Близо месец, след като новите 41 общински съветника в Благоевград положиха клетва започна да се заформя голям скандал, свързан с възнагражденията, които ще получават, научи "Фокус“ от свои източници. В проектоправилника за работа на съветниците към Общински съвет – Благоевград е заложено следното: 

Общият размер на възнаграждението на общински съветник за месец не може да бъде по-малко от 35 на сто и по-голямо от 70 на сто от брутната заплата на председателя на общински съвет за съответния месец. 

Така, ако предложеният правилник бъде гласуван и приет, това би означавало, че местните парламентаристи ще получават над 2 000 лв. заплата за месец, при условие, че като общински съветници те имат правото да работят и друга работа, при това на пълен работен ден. Това от една страна. От друга страна ангажираността им към местния орган на самоуправление, в повечето случаи, е само няколко дни месечно и е за следните дейности – участие в редовни и извънредния заседания на Общински съвет, участие в постоянни и временни комисии към местния парламент и участие в търгове. 

Съвсем естествено това предложение за толкова висок размер на месечното възнаграждение на общинските съветници разгневи голяма част от благоевградчани, които са против местните парламентаристи да взимат толкова високи заплати. 

Важно уточнение, което следва да направим тук е, че заплатата на председателя на Общински съвет се определя от държавата, като в Закона за местното самоуправление е заложено, че брутната му работна заплата за съответния месец не може да бъде повече от 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община. И в двата случая, когато говорим за заплати на кмет и председател, следва да отбележим, че тези пари идват от държавата и те по никакъв начин не натоварват общинските бюджети, за разлика от заплатите на общинските съветници. 

И точно поради тази причина хората настояват общинските съветници да взимат възнаграждения в размер на не по-малко от минималната работна заплата за страната, която към днешна дата е 780 лв., а от първи 1 януари 2024 година ще стане 933 лв. и не повече от средната работна заплата за област Благоевград, която е 1 337 лв. по данни от Националния статистически институт. 

Наша справка показва, че възнагражденията, които искат общинските съветници в Благоевград са далеч по-високи от тези, които получават техни колеги в други общини в област Благоевград. Да вземем за пример Симитли – там общинските съветници получават възнаграждение от 17 лв. за проведена сесия. В Петрич местните парламентаристи получават заплати от около 500 – 600 лв., а в Сандански около 750 лв. В Разлог и Банско заплатите на общинските съветници са около 500 – 700 лв. 

И тук съвсем резонно идва следващия въпрос, който задават благоевградчани – какво налага общинските съветници да получават заплащане от над 2 000 лв. при положение, че общинският център е на дъното на всички класации по отношение заплатите на работниците. Да не говорим и за липсата на достатъчно работни места, което принуждава много жители на Благоевград ежедневно да пътуват до съседни общини или до София, за да могат да изхранват семействата си. 

Важно е да отбележим още веднъж, че това е само проектоправилник и е твърде възможно да настъпят промени, но за голямо съжаление дори и тогава за благоевградчани ще остане "горчив вкус“ от направеното предложение. Все пак надеждите на хората са, че разумът ще надделее и общинските съветници ще получат адекватно заплащане, съобразено със стандартите на живот в областния център.