Общински фонд "Култура“ ще финанВсичките десет проекта от есенната сесия на Общински фонд "Култура“ получиха одобрение за финансиране. Проектните предложения бяха разгледани и гласувани на заседание на Управителния съвет на Фонда.

Право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона.

Финансирането на одобрените проекти е на обща стойност 24851 лв.

 

Списък на одобрените проекти:

"Звездни истории“ – издаване на детска книга за природата, обичаите и сезонните съзвездия. Вносител: Иванка Гецова-Момчева. Финансиране: 2200 лв.

 

Отпечатване на книгата "Сливенски музикални дейци“, автор Методий Григоров

Вносител: Екатерина Григорова. Финансиране: 1440 лв.

 

Отпечатване на сборник от национална научна конференция, посветена на 200 – годишнината от рождението на Добри Чинтулов.

Вносител: РИМ "Д-р Симеон Табаков“- Сливен, представляван от Николай Сираков- директор. Финансиране: 2102 лв.

 

Реставрация на икони от иконостаса на храм "Св. Троица“, кв. "Речица“. Вносител: Йоан Иванов Попов. Финансиране: 1000 лв.

 

 "Карлсон, който живее на покрива“ от Астрид Линдгрен – реализиране на театрална постановка на детски театър "Зора“, режисьор Ивайло Гандев.

Вносител: НЧ "Зора 1860“ – Сливен, Галина Георгиева – секретар. Финансиране: 3200 лв.

 

Отпечатване на научни трудове в научно списание "Известия на съюза на учените – Сливен“. Вносител: Ваньо Донев Иванов, зам.- декан нНПД на ИПФ – Сливен. Финансиране: 2975 лв.

 

Издаване на книга "Да помним тези хора“. Вносител: Неделчо Ив. Митърков.

Финансиране: 1960 лв.

 

"Благо-Дарявам“ – конкурс за благодарствени писма. Вносител: Сабина Ст. Стефанова. Финансиране: 3000 лв.

 

"Сезони“ – балетен концерт. Вносител: "Балетна школа ПетиПа-ПВ“ ЕООД, с ръководител Петя Вънева. Финансиране: 3500 лв.

 

Издаване на каталог на НИИИ – Сливен за 2022 г.. Вносител: Дружество на художниците – Сливен. Финансиране: 3474 лв.

 

Актуална информация и справки относно решенията на УС и сключването на договорите с бенефициентите на одобрените проекти, може да се получи при секретаря на Фонда Десислава Куртова, в дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността“ при Община Сливен, или на телефон 0879599054. Протоколът от заседанието, на което са класирани проектите ще бъде публикуван в сайта на Общинския съвет в раздел "Актове на ОбС“ – "Решения“.

Общински фонд "Култура“ подпомага финансиране и съфинансиране на музикални произведения; документални филми; литературни произведения; художествени произведения в сферата на изкуствата; изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен; творчески продукти на млади сливенски дарования и други.

Набирането на проекти за следващата сесия на Фонда ще започне от 8 януари и ще приключи на 15 март 2024 г.