Община Кюстендил осигурява храненето на възпитаниците на Спортно училище "Васил Левски“, предаде репортер на "Фокус“. Решението е взето от страна на Общинския съвет в града и е по искане от страна на директора на учебното заведение.

За учебната 2023/2024 година средствата, определени по единните разходни стандарти, не дават възможност да бъдат отделени допълнително средства за безплатно хранене на учениците. Училището е на целодневна организация на учебния ден и двуразов тренировъчен режим. За активния отдих и възстановяването вследствие на тренировъчните натоварвания на учениците е необходимо и здравословно хранене, което към настоящия момент училището не може да осигури. Училището управлява и единственото несамостоятелно общежитие, в което са настанени ученици и за тях се осигурява подкрепяща закуска.

Поради тази причина от общинския бюджет са отделят средства за обедно меню на учениците. Храненето на 70 ученици ще се извършва от Общинско предприятие "Ученическо хранене“.

Венцеслав ИЛЧЕВ