Родителите на деца, подлежащи на записване в детска ясла на територията на община Благоевград, могат да подават заявления по електронен път от 01 до 05 юли 2024 г.

Към момента има незаети места в детските ясли, както следва: ДДЯ №2 "Радост“ – 58 свободни места, ДДЯ "Славей“ №3 – 65 свободни места, ДДЯ №5 "Конче Вихрогонче“ – 60 свободни места, ДДЯ №9 "Лебедче“ 64 свободни места, ДДЯ 10 "Макове“ 70 свободни места, ДДЯ №12 "Кокиче“ - 90 свободни места.

Незаетите места в яслените групи в детските градини са както следва: ДГ ,,Първи юни“ - 44 свободни места, ДГ ,,Синчец“ - 13 свободни места; ДГ ,,Детски свят“ - 22 свободни места, ДГ ,,Усмивка“ - 18 свободни места, филиал в с. Покровник – 3 свободни места, филиал в с. Церово – 3 свободни места.

Това е третият етап през настоящата година, в който могат да бъдат депозирани документи за постъпване в детско заведение на деца от 10 м. до 3-годишна възраст.

Той касае периода на прием от м. юли до м. септември.

На 12 юли, след проверка на данните за достоверност, ще бъдат обявени и резултатите за класиралите се деца, а запиването следва да бъде направено от 15 юли до 31 юли.

Кандидатстването за общинските детски ясли на територията на Благоевград се осъществява чрез електронна платформа на адрес: www.priem-blagoevgrad.bg ⇒ секция "Детски ясли“ ⇒ “Регистрация“. Там се въвеждат необходимите данни за кандидатстване. Родителят/настойникът, който подава документите, трябва да следи класирането на детето в създадения си профил. Въведената информация се обработва автоматично и се проверява за коректност и достоверност. Деца, за които са подадени некоректни данни ще отпадат от първоначалното класиране. 

Родителите следва да имат предвид, че ако детето не бъде записано в детска ясла след обявяване на класирането, то за следващ период е необходимо документите да бъдат подадени наново.

При записване в съответното детско заведение трябва да бъдат предоставени следните документи:

- Оригинал и ксерокопие от:

*Удостоверение за раждане на детето;

*документ за самоличност на заявителя;

*всички документи, удостоверяващи посочените в генерирането заявление критерии.