Във връзка с измененията в Закона за местните данъци и такси, относно таксата за битови отпадъци и Наредбата за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, Община Видин започва кампания по набиране на доброволци. Кампанията е за участие в пробно измерване на количество изхвърлен битов отпадък от жилища с ниско застрояване. Тя ще се проведе на територията на град Видин.

За целта Община Видин, ще предостави 20 бр. безплатни съда за изхвърляне на битов отпадък от 0,24 куб. за срок от 14 календарни дни в периода от 17.06.2024 г. до 01.07.2024 г., които, ще бъдат извозвани според графика за ОП "Чистота, озеленяване и благоустройство“ в съответния район.

Основни критерии за заявяване на съд са:

- Имотът да се намира на територията на гр. Видин;

- Имотът да е къща с оградено дворно пространство;

Доброволците могат да подават заявления в свободен текст на гишетата на Информационния център на Община Видин с адрес пл. "Бдинци“ №2 или онлайн на email: info@vidin.bg; mdt@vidin.bg от 07.06.2024 г. до 14.06.2024 г.