Община Варна обяви три конкурса за организации, които да предоставят  специализирани социални услуги. Те са предназначени за различни групи лица - възрастни хора, пълнолетни лица с увреждания, както и деца с увреждания и техните семейства. Кандидатите трябва да предоставят дейностите си на територията на община Варна. Документи за участие се приемат до 05.09.2024 г.

Първата услуга - Център "Домашни грижи“, е насочена към възрастни хора в нетрудоспособна възраст и пълнолетни лица с увреждания. Капацитетът е 80 места. В Центъра трябва да са осигурени различни социални услуги, сред които "Информиране и консултиране“, "Застъпничество и посредничество“, "Терапия и рехабилитация“, "Асистентска подкрепа“.

Втората услуга - "Център за социална рехабилитация и интеграция“ (капацитет 30 места), е предназначена само за пълнолетни лица с увреждания. И в този център е необходимо да се предоставят следните услуги: "Информиране и консултиране“, "Застъпничество и посредничество“, "Общностна работа“, "Терапия и рехабилитация“, "Обучение за придобиване на умения“, "Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

Услугата "Център за социална рехабилитация и интеграция“ е насочена към деца с увреждания, техните семейства и близки. Тя е с капацитет 30 места и в нея се предоставят дейностите "Информиране и консултиране“, "Застъпничество и посредничество“, “Общностна работа“, "Терапия и рехабилитация“, "Обучение за придобиване на умения“, "Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

Обявата за провеждане на конкурса с условията за участие са публикувани на официалната интернет страница на Община Варна - https://varna.bg/bg/messages/9101.

За допълнителна информация: Миглена Димитрова - главен експерт "Социални програми и проекти“, Дирекция "Социални дейности“ към Община Варна, тел. 052/820 537