Община Търговище обяви търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, на които да бъдат монтирани зарядни станции за електрически автомобили.

Имотите, включени в търга, са четири и ще се отдават за срок от 5 години. Определените места за зарядните колонки се намират на паркинга на ул. "П. Р. Славейков“, на този срещу Центъра за административно обслужване на Общината (ЦАО), този между I ОУ "Христо Ботев“ и сградата на Общинското предприятие "Обреди“, както и в района на парк "Борово око“.

Всеки от терените е с площ от 31 кв. м. От тях 1 кв. м е за разполагане на зарядната колонка, а 30 кв. м – за две прилежащи паркоместа.

Желаещите да участват в търга трябва да закупят необходимата документация и да внесат депозит от 10% от началната тръжна цена до 12.00 ч. на 15 юли 2024 г. Сумите се плащат на каса № 16 в ЦАО или по банкова сметка: IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC UBBSBGSF, Банка "ОББ“ АД клон Търговище. Предложенията за участие се подават на работни места № 3, 4 и 5 в ЦАО до 16.30 ч. на 15 юли 2024 г. Търгът ще се проведе на 18 юли, от 14.00 ч., в зала № 74, ет. 3 в сградата на Общината.

27 са регистрираните към момента автомобили с електрически двигатели в община Търговище, сочи справка на отдел "Местни данъци и такси“. Съгласно изменение от 2020 г. на Наредбата за местните такси и цени на услуги, всички електромобили могат да паркират безплатно на общинските паркинги в Търговище. Промяната бе по предложение на кмета д-р Дарин Димитров, в изпълнение на задачите в управленската му програма. Настоящата инициатива за изграждане на зарядни станции пък е сред задачите в програмата за управление за периода 2023-2027 г.

Допълнителна информация за тръжната процедура и точните местоположения на имотите, включени в нея, може да бъде получена на телефон: 0601/6 87 69 в Общината. Обявата е публикувана в сайта на местната администрация: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/auctions.and.competition/Targ18072024