Община Търговище обяви публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски земи. Имотите, включени в търга, са 439 и се намират в 46 различни населени места на общината.

1270 дка ниви се отдават за отглеждане на полски и зеленчукови култури за срок от пет стопански години.

За същия период се отдават други 217 дка земи за отглеждане на трайни насаждения.

142 дка имоти, заети с храсти, се отдават за срок от 30 стопански години, с цел почистване и създаване на трайни насаждения от семков, костилков или черупков вид.

Търгът за посочените имоти ще се проведе в два последователни дни – на 13 и 14 юни, от 8:30 ч., в зала 74 на Община Търговище. Срокът за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит от 10% от началната тръжна цена е до 12:00 ч. на 10 юни. Същият се внася по банковата сметка на Общината: IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC UBBSBGSF, "ОББ-АД“- Търговище или на каса № 16 в Центъра за административно обслужване.

Заповедта за провеждане на търга, заедно с информация за площта на имотите, местоположението им и началната тръжна цена за всеки от тях са публикувани в раздел "Актуално – Търгове и конкурси" в сайта на администрацията.