Днес от 11:00 часа в междублоковото пространство в кв. "Железник“ в Стара Загора, на жилищните сгради с административни адреси ул. "Загорка“ № 31; ул. "Загорка“ № 33, ул. "Старозагорско въстание“ № 26 и ул. "Старозагорско въстание“ № 28, ще бъде направена символична първа копка за реализиране на проект "Зелени решения за междублоково пространство в кв. "Железник“ за преодоляване на "Градския топлинен остров“.

Община Стара Загора ще изпълни иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в градското развитие, съобщиха за "Фокус" от местната администрация. Целта е преодоляване на ефекта на "Градския топлинен остров“ и превръщане на междублоковото пространство в привлекателно екологично ориентирано зелено място за отмора, спорт и детски игри.  

Пилотният проект на Община Стара Загора се изпълнява в рамките на Предефиниран проект № 3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България и се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021) чрез Оперативна програма "Опазване на околната среда и климатични промени“ по Приоритетна ос "Климат“.