От Община Стара Загора освеодомяват гражданите за важните срокове и съществените възможности, свързани с изборния ден на 9 юни, предаде репортер на "Фокус".

Някои от тях са свързани с упражняване на правото на глас от хора, които са със сериозни двигателни или сетивни затруднения. Ако тези затруднения възпрепятстват да се стигне до съответната секция, то избирателите могат да се възползват от образуваната вече на територията на Община Стара Загора 1 секция за гласуване с подвижна урна.

За да се случи това, се подава заявление не по-късно от 5 дни преди изборния ден - до 3 юни 2024 г. Заявленията са: Приложение № 30-ЕП или Приложение № 31-НС от изборните книжа по постоянен адрес, а начините са следните: в сградата на общинска администрация на бул. "Цар Симеон Велики“ № 107, в кметствата и в кметските наместничества от община Стара Загора.

Заявлението трябва да бъде саморъчно подписано от съответния избирател с трайно увреждане и може да бъде подадено от упълномощено лице. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние на избирателя.

Другият начин е на електронната поща на Община Стара Загора на e-mail: sz@starazagora.bg. Не се изисква електронен подпис за това.

Заявки за помощ чрез осигуряване на специализиран транспорт в самия изборен ден 9 юни могат да се правят на телефон: 042 614 614 или в сградата на Община Стара Загора, гише "Информация“, бул. "Цар Симеон Велики“ № 107.

Този уикенд /1 и 2 юни/ започват обученията на хората, избрани за членове и ръководства на секционните избирателни комисии. Обучението ще се проведе от РИК, а мястото е залата на Народно читалище "Св. Климент Охридски“, бул. "Цар Симеон Велики“ № 156 в Стара Загора. Графикът за обучението може да бъде проследен ТУК.

Още две значими възможности са предвидени в срок до 1 юни. Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявления за отстраняването им до общинска администрация. Граждани на други държави, членове на Европейския съюз, които са вписани в избирателния списък, могат да подадат писмени заявления за заличаването им до кмета на Община Стара Загора или до съответния кметски наместник.