Община Силистра с важно съобщение за предстоящите избори: 

Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Община Силистра напомнят, че на 25.05.2024 г. изтича срокът за:

- подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

На 24.05.2024 г. и на 25.05.2024 г. ще има дежурен служител в отдел ГРАО, Община Силистра, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.