Днес в сградата на Община Русе се проведе командно-щабна учебна тренировка на изпълнението на Външния авариен план на "Депо за светли нефтопродукти - Русе", с оператор "Сакса" ООД, съобщиха от общината.

В учението се включиха представители на общинската и областна администрации, на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе, Областния съвет на Българския червен кръст – Русе, Изпълнителната Агенция "Морска администрация", Дирекция "Речен надзор" – Русе, Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Доброволческото формирование за борба с бедствия и аварии към Община Русе и служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Целта на учението е при възникнал инцидент, свързан с разлив на нефтопродукти по река Дунав, да се проиграят съвместните действия по координация и взаимодействие между членовете на Общинския щаб за изпълнение на Външния авариен план.

Обсъдени бяха стъпките в конкретна обстановка, както и евентуална необходимост от актуализация на Плана при възникване на промишлени аварии.