В периода от 18 до 20 юни община Пловдив, съвместно с организацията по оползотворяване "Ойл рециклейшън“ ЕООД, организира кампания за разделно събиране на отработени масла. Желаещите да се включат могат да предадат своите отпадъци безвъзмездно на посочените места: 

18.06.2024 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., район "Източен“ – кръстовището на ул. "Стою Шишков“ и ул. "Месемврия“; 

18.06.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., район "Тракия“ – паркингът на гара "Тракия“; 

19.06.2024 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., район "Северен“ – пред автогара "Север“ до магазин "Лидл“; 

19.06.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., район "Централен“ – бул. "Шести септември“, паркингът зад "Т Маркет“ (ресторант "Стадиона"); 

20.06.2024 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., район "Южен“ – продължението на бул. "Македония срещу магазин "Лидл“; 

20.06.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., район "Западен“ – паркингът на ул. "Ранни лист“ до параклиса "Св. Троица“.

Ако Вие сте лице, което притежава отработени масла, може да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на посочените места, призовават организаторите.

Освен по време на кампанията за разделно събиране на отработени масла, гражданите могат да ги предават всяка седмица от понеделник до петък на площадка на подизпълнител на "Ойл рециклейшън“ ЕООД, находяща се на адрес: ул. "Брезовско шосе" № 180, склад № 215.

Отработените масла се разлагат само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото възпрепятства достъпа на кислород до водата и почвата. Един литър отработено масло може да замърси 1 милион куб. м. вода, а ако бъде излят във воден басейн, може да образува петно с размер 4 000 кв.м.

Неконтролираното изгаряне на масла води до замърсяване на въздуха с токсични съединения на основата на сярата, които не само замърсяват въздуха и околната среда за продължителен период от време, но са и канцерогенни.

Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предложената възможност да се освободят от образуваните отработени масла.