Община Пловдив обяви конкурс за директор на дирекция "Строителство и инвестиции", научи "Фокус". Срокът за подаване на документи е до 15 декември включително. Това става лично, чрез пълномощник или по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис 

Позицията остана без титуляр, след като инж. Юлиян Попов напусна след встъпването в длъжност на новия кмет. Попов се върна на старата си работа в РДНСК - Пловдив. Сега градската администрация търси нов главен инженер, чиито задължения са свързани с разработването, провеждането и реализирането на политиката в областта на инвестиционните проекти за благоустройството и инженерната инфраструктура. 

Кандидатите трябва да имат магистърска степен като строителен или машинен инженер. Изисква да притежават опит с участие в процедури по ЗОП и реализация на проекти с национално и външно финансиране и да са натрупали не по-малко от 4 години професионален опит. 

Конкурсът ще се проведе по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Участниците трябва да представят писмена разработка на тема "Правилното и разумно определяне на критериите за подбор към участниците и методиката за оценка в обществените поръчки за строителство - гаранция за постигане на качествено изпълнение". Вторият етап е интервю.