На прага на обявяването на частично бедствено положение е община Павликени. Причината е безводието в голяма част от населените места в района, съобщи за "Фокус" кметът инж. Емануил Манолов. Той припомни, че проблемът е от години, но уточни и, че се задълбочава през сухите летни месеци, когато водоизточниците пресъхват.

Към момента половината от селата в община Павликени са на воден режим, но вероятно броят им ще се увеличи до началото на есента.

Въпреки всичко, решение има, макар и частично – то е до няколко от селата да се докара вода от язовир "Александър Стамболийски“ чрез каналите на "Напоителни системи“. По този начин нивото на местните водоизточници ще бъде повишено и хората ще имат вода поне за битови нужди. За да се случи, обаче това, е необходимо разрешение от МОСВ.

"В резултат на продължителното безводие водоносните пластове, от които се захранват водопреносните системи, са засегнати от режим на водоподаване и/или сезонен недостиг на питейна вода землища с площ от 432 кв.км., което представлява 69,5% от цялата територия на общината. След  консултации с ВиК оператора "ВиК Йовковци“ стигнахме до извода, че единственото и безалтернативно решение, което ще даде реален ефект в кратък срок, е незабавно да се започне подаването на вода по напоителните канали на "Напоителни системи“ ЕАД, преминаващи през територията на община Павликени. Двата основни напоителни канала, а именно "Главен ляв Никюпски“ и "Главен ляв Баташки“, захранват дренажните полета, от които се черпи вода за селата Лесичери, Караисен, Батак и частично Сломер. Установено е достоверно, че когато по каналите тече вода, дебитът на водоизточниците се възстановява и налягането във водопроводната мрежата се нормализира. За съжаление констатирам, че основният проблем всъщност е между институциите. ВиК "Йовковци“ ООД – Велико Търново е подало съответните заявления и е готово да заплати на "Напоителни системи“ ЕАД – кл. Среден Дунав, за да започне подаването на вода по каналите. За съжаление "Напоителни системи“ ЕАД отказват да отпуснат исканите водни обеми без решение от страна на вишестоящите държавни органи. В същото време вода се подава до ВЕЦ-овете. Удивителното в случая е, че водата от яз.“Ал.Стамболийски“ се излива и изтича по речните корита, а в съседство няколко хиляди жители изпитват остра нужда от питейна вода и вода за напояване", обясни кметът.

Той допълни и, че е изпратил писмо до служебния премиер Димитър Главчев и до ресорните министри, с искане да бъде увеличено количеството вода от язовира, за да се реши поне част от проблема. В същото време за три водноелектрически централи - "Росица 1“, "Росица 2“ и "Росица 3“ са определени 25 милиона кубически метра вода от язовира.

Ако бъдат отпуснати необходимите количества вода по двата напоителни канала – главен ляв "Баташки“ и главен "Никюпски“, това ще реши проблема на селата Батак,  Караисен, Сломер, Лесичери и частично на Стамболово.

В момента тече и обследване на мрежи, проектиране, търсене на алтернативни водоизточници. В селата Върбовка, Недан, Димча и Бутово са поставени резервоари за вода. При необходимост вода ще бъде набавяна с водоноски.