На обществено обсъждане бяха представени дейностите заложени в концепция за "Интегрирани териториални инвестиции" с водещ партньор Община Казанлък, предаде репортер на "Фокус". Настоящите инвестиции с наименование "Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ ще се изпълняват на територията на три общини: Община Казанлък, Община Павел баня и Община Мъглиж. Заложените мерки възлизат на стойност малко над 28 000 000 лв.

В концепцията са заложени следните проектни идеи:

Инвестиции по Програма “Развитие на регионите" с дейности:

- Развитие на Индустриална зона - Казанлък - изграждане на техническа и инженерна инфраструктура;

- Модернизиране и обновяване на материалната база и на оборудването на Технически колеж - Казанлък;

- Ремонт и реконструкция на общински пьт SZR2070 от км. 0+000 до км 3+018, пътно кръстовище/пътен възел на републикански път 1-6 София-Бургас при км 312+000 и изграждане на велоалея от гр. Казанлък до язовир Копринка;

- Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка;

- Опазване и адаптация на монумент Бузлуджа;

- Съхранение и опазване на сградата на читалище "Светлина 1861" град Шипка;

- Ремонт на покрив и фасади и смяна на дограма на сградата на НЧ "Освобождение-1884", с. Шейново.

 

Инвестиции  по програма "Образование" с дейности:

- Развитие на системата за дуално обучение в Община Казанлък;

- Приобщаващо образование и образователна интеграция на община Казанлък.

 

Инвестиции по програма " Развитие на човешките ресурси" с дейности:

- Обучения за повишаване квалификацията, уменията и компетентностите на заетите спрямо нуждите на бизнеса;

- Дейности на община Казанлък за подкрепа в областта на социалното включване и достъп до здравеопазване на деца в нужда и техните семейства;

- Подобряване достъпа до заетост в Община Казанлък.