Община Хасково ще изплаща възнагражденията на всички членове на СИК от проведените на 9 юни 2024 г. избори за Европейски парламент и за Народни представители. Изплащането ще бъде в периода от 19.06.2024 г. /сряда/ до 21.06.2024 г. /петък/.

Средствата ще се изплащат в салона, намиращ се в северната част на сградата на Община Хасково в посочените дни и часове:

- на 19.06.2024 г.- от 09.00 ч. до 18.00 ч.;

- на 20.06.2024 г.- от 09.00 ч. до 18.00 ч.;

- на 21.06.2024 г.- от 09.00 ч. до 17.00 ч.

За неполучилите възнаграждението си в рамките на определения срок, сумите ще се изплащат в касата на Община Хасково в работните дни:

- от 24.06.2024 г. – от 09.00 ч. до 16.30 ч.

Важно изискване е всички участници да носят документ за самоличност и удостоверение за участието си в комисиите.