Община Хасково стартира прием на предложения за финансиране на младежки проекти. За реализацията на идеите на младите хора в Хасково в бюджета на Общината е предвидена сумата от 70 000 лв.

Финансирането на младежките инициативи се осъществява по Програма за финансово подпомагане на младежки дейности от община Хасково за 2024 г., приета с Решение №1046 от 26.04.2024 г. на Общински съвет – Хасково.

Програмата има за цел да подкрепи и стимулира реализирането на младежки дейности на територията на община Хасково, в изпълнение на приоритетите на Общинския план за младежта за 2024г. и в съответствие с държавната политика за младежта.

По реда на Програмата се отпускат финансови средства на младежи от 15 до 29 години, младежки организации и организации, работещи със и за младите хора, за реализирането на младежки дейности, с адрес, седалище или дейност на територията на община Хасково.

Предложенията се подават в деловодството на Община Хасково в срок до 15 юни 2024 г. Програмата за финансово подпомагане на младежки дейности от община Хасково за 2024г. и необходимите документи за кандидатстване са поместени в електронната страница на Община Хасково на следния линк