Община Габрово ще продължи да има свой представител в ръководството на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО). Делегатите на XXIV общо отчетно-изборно събрание на организацията преизбраха с единодушие за председател на Контролния съвет главния експерт "Публичност и визуализация" Миглена Въгленова.

По време на годишната среща на АСКО, която се състоя на 30 и 31 май в София, беше избрано ново ръководство за предстоящия 4-годишен мандат (2024 – 2028 г.).

Мястото си в Контролния съвет запазва и Гергана Стоева от Община Гълъбово, а като нов член влиза Анелия Пискова от Община Чепеларе. В Управителния съвет (УС) на АСКО остават председателят Диана Димитрова от Общинското предприятие за третиране на отпадъци в София, заместник-председателите Елена Стойчева от Елин Пелин и Галина Миткова от Община град Добрич, както и Бояна Сестримска от Община Велинград. Ново попълнение в УС е Юлияна Цанева от Община Трявна.

По време на двудневния форум бе отбелязана 24-годишнината на АСКО. Неправителствената организация е основана на 13 юни 2000 г. и обединява специалисти по връзки с обществеността, работещи в родните общини.

В рамките на събитието се състоя семинар на тема "Комуникация без граници – в правилната посока!“. Участниците дискутираха основните принципи на въздействие върху общественото мнение и спецификите на различни дигитални канали за популяризиране на градско ниво. Пред експертите бяха представени резултатите от проучване сред кметове на общини в страната относно управленската визия за ролята на връзките с обществеността в работата на местната власт.