Община Добрич реши да промени правилата и бенефициентите на ежегодния конкурс за най-хубаво междублоково пространство, като насочи вниманието си към терените, които още не са уредени, но има желание от гражданите за благоустройството и поддръжката им.

"Предлагаме на добричлии да кандидатстват в рамките на конкурса със свой проект за желаната визия на своето междублоково пространство (рисунки, скици, необходимото количество и видове растения). Проектите ще бъдат разгледани от комисия и спечелилите първите три места ще бъдат осъществени от Община град Добрич с условието в бъдеще гражданите сами да поддържат вече уреденото междублоково пространство", пишат от Общината.

Проектите трябва да включват само зелените площи в междублоковите пространства и да не включват асфалтиране на паркинги и подстъпи към блокове, както и изграждане на детски и спортни площадки.

Необходимо е при изпращане на проекта да се представи и списък, удостоверяващ съгласието с условието за поддържане на поне 50% от живущите в етажната собственост.

Преди представянето на проекта в Общината, той може да бъде консултиран с ландшафтния архитект на Община град Добрич Христо Даскалов. Тел.: 0897 27 21 04.

Готовите проекти трябва да бъдат изпратени като съобщения на фейсбук-страницата на Община град Добрич и да съдържат файлове с текст-описание (doc, txt, rtf, pdf) на проекта и визуализация (jpg, png, pdf).

Конкурсът цели не само всяка година да се облагородяват нови междублокови пространства, но и да се стимулират гражданите на Добрич да се грижат за тяхната поддръжка.

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 7 май 2024 г. Изпълнението на печелившите проекти ще бъде осъществено в подходящ за посадъчни дейности период.