В петък в заседателната зала на Общинска администрация – Берковица бяха сключени трудовите договори с 6 безработни лица, на които се осигурява субсидирана заетост по проект "Започвам работа – Компонент 3 "Заетост“. 

Кметът на Община Берковица подписа и трудовия договор на 1 лице, което ще работи по проект "Младежка заетост +“. На срещата по подписването и връчването на договорите с лицата присъстваха и представители на Дирекция "Бюро по труда“, гр. Берковица – Лина Маринова – Директор и Петя Христова – началник на отдел "Посреднически услуги“. 

Финансирането на дейностите по двата проекта се осигурява от Агенцията по заетостта, чрез подписан рамков договор между двете институции. Представителите на ДБТ Берковица информираха наетите по двата проекта лица за услугите, които могат да ползват от Агенцията, след започването на работа и правата им като заети лица.