Община Асеновград отчете резултатите от успешно реализирания проект за изграждане на фотоволтаични централи. Такива бяха монтирани на 2 общински сгради в града, чиято експлоатация е почти постоянна. А именно: МБАЛ – Асеновград и Градска библиотека "Паисий Хилендарски“. Гости на семинара и на заключителната пресконференция бяха представители на водещия партньор община Смолян и др. участници по проекта.

И 2-те събития бяха открити от зам.-кмета на Асеновград инж. Петър Петров. "От името на кмета на общината д-р Христо Грудев и от свое име, благодаря на всички приятели и на водещия партньор – община Смолян - за отличното и ползотворно съвместно сътрудничество! Радвам се, че заедно, обединени, с общи усилия успяхме да превърнем в реалност важна цел. Чрез изграждането на фотоволтаичните централи на болницата и библиотеката в Асеновград ние не само спестяваме средства, които могат да бъдат вложени в други дейности, но и рационално ползваме ресурсите, предоставени ни безвъзмездно от природата. Екологията и опазването на околната среда е тема, която не просто не губи актуалност, а дори борбата на човечеството да запази природните богатства става все по-силна. Щастлив съм, че общините ни не са конкуренция, а напротив - съвместно постигаме тези видими отлични резултати!“, каза пред присъстващите Петров.

Община Асеновград отново успя да превърне в реалност важна цел, и то в кратки срокове. Чрез изграждането на фотоволтаичните централи на болницата и библиотеката. Това е поредната стъпка на общинската администрация към опазване на околната среда. По време на заключителната пресконференция стана ясно, че със собствени средства община Асеновград ще финансира изграждането на фотоволтаична система и на сградата си. А за монтирането на такива, за Спортна зала "Асеновец“ и ДГ "Асенова крепост“ е осигурено финансиране по Плана за възстановяване и развитие. Заключителната пресконференция по проект №BGENVIRONMENT - 4.003-0013 "Партньорство за адаптация към климатичните промени", процедура BGENVIRONMENT - 4.003 – Открита покана №3 "Климат“ по резултат 4: Повишена способност на местните общности да намалят емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021 г., се проведе на 12.04.24 г. (петък) в Лекционна зала на Градска библиотека "Паисий Хилендарски“ - Асеновград.