Образователното министерство представя ключови проекти във Враца

Враца е домакин на образователен форум, на който ще бъдат представени основните цели на ключовите проекти в сферата "Силен старт“ и "Успех за теб“.

Събитието откри заместник-министъра на образованието и науката Наталия Митева, който запозна присъстващите с целите и очакваните резултати от проектите.

Ресорният заместник-министър на образованието Емилия Лазарова коментира основните параметри и предвидените дейности, ориентирани към личностното развитие на децата и учениците в предучилищното и училищното образование.

В рамките на събитието заместник-кметът Петя Долапчиева заяви, че в последните 8 години основен приоритет на местната администрация и кметът Каменов е образованието, подкрепата на децата, квалификацията на педагогическия персонал и непедагогическите специалисти, както и интензивната работа с родители.

На форума присъстват още: представители на Европейската комисия, началникът на РУО – Враца Лорета Колева, областният управител Надя Донкинска, народният представител Деница Симеонова, директори на детски и учебни заведения от региона и експерти от образователни институции.

В програмата на събитието е предвидено дискусия, в рамките на която ще бъдат представени добри практики по проектите, реализирани по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж“, които ще бъдат надградени от "Успех за теб“ и "Силен старт“ по програма "Образование“.

Участие във форума имат и малчугани от детските градини, които ще представят на присъстващите своите арт работилници.