Спортната площадка до зала "Младост“ стана като нова след подмяна на 680 кв. м изкуствена настилка, оградна мрежа и футболни врати. Площадката е построена през 2011 година по проект за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Строителната програма на общината стартира още в началото на февруари със 7 обекта. Започна почистването на 3,5 километровия канал на язовир "Чернила“, ремонт на водостока на пътя за Долна Рикса, на моста в село Смоляновци в кв. Панака, в периферията на площад Жеравица около театъра, на пътя Славотин – Клисурица до включването му в международен път Е79, на новият младежки център и на откритата спортна площадка до зала "Младост“.

Обектите се финансират от различни източници – от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, от държавния и от общинския бюджет, и с европейски средства.