Проведохме обществено обсъждане с граждани, на което запознахме обществеността със стъпките, които сме предприели до момента във връзка с казуса за почистването на фасадата на Младежкия дом. Важно за нас беше да чуем мнението на експертите в Пазарджик - Камара на архитектите, Съюз на архитектите, Камара на строителите – и това да се случи публично. Това написа в профила си в една от социалните мрежи кметът на Пазарджик Петър Куленски, проследи "Фокус".

Представихме на вниманието на присъстващите експертното становище на лицензирания експерт-реставратор, назначен по изискване на Министерство на културата, както и резултатите от пробите, направени на терен, за почистване по механичен и химичен път, уточни още градоначалникът.

Вариантите за почистване на фасадата на Младежкия дом са няколко, като всеки от тях има своите предимства и недостатъци:

1. Химичен вариант - най-скъп е, действа добре при мрамора, но резултатът не е добър при почистването на варовика заради порите на материала.

2. Механичен вариант (с песъкоструйка) - най-бързият и достъпен вариант. Недостатъци - отнема се от материала, отварят се нови пори и също се рискува част от плочките да се счупят под натиска на силната струя.

"Възникна предложение от граждани и за цялостна подмяна на фасадата с мрамор и варовик, най-близък до вложения. Недостатък - ще се наруши автентичността на сградата. Разбира се, това категорично ще оскъпи още повече възстановяването на Младежки дом", посочи още Куленски.

Всички опции са обсъдени и с автора на Младежкия дом, проф. д.н. арх. Тодор Кръстев, който до последно правеше всичко възможно сградата да не бъде боядисана. Не беше послушан. "Всички се обединихме около това, че следва да се приложи решение, което е комбинация от няколко от гореспоменатите методи", допълни още кметът.

Мраморът, поради гладката си повърхност реагира добре на химически разтворители, а варовикът може да бъде подменен на места, където не може да се почисти нито по химичен, нито по механичен път.

"В стремежа ни да сме максимално открити пред гражданите искаме да отбележим, че доколкото боята е навлязла в порите на материала, както и заради влагането при боядисването на скъпо-струващи грундове, обликът на фасадата никога не може да бъде възстановен на 100% в предишния си вид", предупреди Куленски.

Предстоят нови проби на терен, след което ще запознаем обществеността с резултатите, преди да вземем крайното решение и да преминем към изпълнение.