Областният управител на област Бургас проф. Мария Нейкова и кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев подписаха днес договор, с който се предоставя за безвъзмездно ползване имот държавна собственост на Община Созопол за задоволяване на обществени потребности на жителите от с. Равадиново. На терена от 2890 кв.м. ще се изгради нова сграда за широко обществено ползване и облагородяване на центъра около храм "Св. Иван Рилски“.

"Село Равадиново има нужда от изграждане на сграда, която да осигури пространства за читалищни дейности и Клуб на пенсионера. Преди година тази тема постави пред мен бившият председател на Общински съвет-Созопол Георги Пинелов, като предложих възможността сградата да бъде построена върху терен държавна собственост“, заяви проф. Нейкова.

Имотът, където сега има избуяла растителност, е разположен точно до красивата местна църква и детската градина. Пространството дава възможност местната администрация да реализира допълнително облагородяване и детска площадка, ще се обособи голяма зала за концертни изяви и събрания, като така ще се създадат условия за ползването на имота от всички възрастови групи.