Oбластният управител на област София Вяра Тодева насрочи консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание за определяне състава на 23-та 24-та и 25-а Районни избирателни комисии. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. 

Консултациите ще се проведат на 14.04.2024 г. от 13,00 часа на адрес: гр. София, район "Триадица“, ул. “Алабин“ № 22, етаж 6, конферентна зала на Областна администрация на област София.

Консултациите се насрочват на основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение на Централната избирателна комисия  № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.