Областният управител на Русе Данаил Ковачев оспорва пред Административния съд в града решението на Общинския съвет за определяне на цена за отдаване под наем на т.нар. малък буферен паркинг, намиращ се на бул. "България“ в непосредствена близост до наскоро изградения голям тир-паркинг. Това се наложи след като веднъж той върна предходното решение за ново обсъждане на Общинския съвет, но общинските съветници не коригираха посочените пропуски.

Основният мотив за обжалване на решението пред Административния съд е, че то е незаконосъобразно и е прието при некоректно упражняване на правомощията на Общинския съвет и противоречиви мотиви. Най-големият проблем според Ковачев е, че имотът, на който са разположени около 75 паркоместа за тежкотоварни автомобили, не може да бъде ползван самостоятелно като паркинг. Това се дължи на факта, че инфраструктурата в района не отговаря на нормативните изисквания за минимална ширина на пътното платно и дъга на завоя. Довеждащият път до паркинга не позволява безопасното преминаване на тежкотоварните автомобили и изобщо разминаването им.

Припомняме, че за изграждането на съоръжението са използвани държавни средства в размер на близо 3 милиона лева без ДДС, отпуснати на Община Русе с Постановление №376 на Министерски съвет от 5 ноември 2021 г. "Проектирането и строителството на обекта и прилежащата пътна инфраструктура не са извършени в пълно съответствие и от страна на Община Русе са допуснати редица неточности, които са единствено в ущърб на транспортния бранш и водят до буквална невъзможност за ползването на паркинга“, коментира Ковачев. Неговото мнение е подкрепено и от експертно становище на инженер-проектант с дългогодишен опит в сферата на пътното строителство.

Областният управител е изпратил писмо до служебния министър-председател Димитър Главчев и вицепремиера и служебен министър на финансите Людмила Петкова, с което ги запознава в детайли относно начина на разходване на отпуснатите средства. Според Ковачев се оказваме в ситуация, при която се пораждат съмнения в законосъобразността и прозрачността и безпристрастността на състезателната процедура за отдаване под наем, организирана от Община Русе.

Друг мотив, който кара областния управител да сезира Административния съд е това, че е от страна на Община Русе е извършена и заплатена пазарна оценка на лицензиран оценител, която обаче не е взета под внимание и вместо това общинските съветници неаргументирано са гласували необосновани предложения за промяна в цената. Към момента на гласуването обектът не е бил завършен с предвидените преместваеми обекти. Това са два санитарни преместваеми контейнера и павилион за охрана, които към момента на приемане на решението не са били поставени и съответно оценени. По време на провелите заседания на Общинския съвет в края на февруари и март част от общинските съветници са задавали въпроси относно посочените обекти и незавършеното строителство на паркинга, на които не са получили отговори от Община Русе.

По време на днешната пресконференция с медиите Ковачев коментира и екологичните проблеми пред града. Той сподели впечатленията си от посещението на завод на "Линамар“ в Сарагоса, Испания, като обяви, че всички данни от видяното са предоставени на експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите. В рамките на срещата с медиите бе коментирана и подготовката на изборите в региона, като Ковачев посочи, че за момента няма проблеми и протичат спрямо хронограмата на ЦИК и указанията на Министерски съвет.