Областният управител Захари Сираков откри и ръководи заседание на Областния съвет за развитие на област Смолян, в което участваха заместник областните управители Зарко Маринов и Боян Симеонов, народните  представители от региона Анджей Джандев, Красимир Събев и Михал Камбарев, кметове, председатели на общински съвети, заместник-кметове, експерти, представители от ОИЦ-Смолян и МРРБ, съобщиха от Областна администрация - Смолян.

"Свиках това заседание, за да обсъдим приоритетните за развитието на област Смолян инфраструктурни обекти и да поставим конкретни искания пред министъра на регионалното развитие и благоустройството на насрочената за 25 март т.г. среща.“, каза областният управител Захари Сираков и прикани представителите на общините да изложат текущите и планирани за в бъдеще приоритетни проекти и инвестиционни програми, както и достигнатия етап на развитие по тях.

Всички общини в региона изтъкнаха като основен приоритет за развитие на местната икономика и привличане на инвеститори транспортната свързаност между населените места на територията на област Смолян и централната част на България. Приоритетните проекти за региона са насочени и към развитие на балнео-туризма чрез инвестиции в сондаж за термални води; развитие на културния и историческия туризъм; изграждане и обновяване на инфраструктурата на спортни бази и съоръжения, около еко-пътеки и природни забележителности, с цел създаване на цялостен туристически продукт, който да предизвиква интерес и посещаемост през всички сезони. В Смолян и Мадан се развиват идеи за изграждане на индустриални паркове и разширяване на пешеходни зони.

Цветанка Генчева и Зорица Ставрева от ОИЦ-Смолян представиха актуалните възможности по проекти и програми. Те презентираха Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, подадени от област Смолян и допуснати до участие в класирането.

Величка Костадинова – експерт "Проекти и публичност“ в Регионалното представителство на МРРБ, запозна присъстващите с Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021-2027.

В заключителната част на заседанието Областният съвет за развитие прие правилника за устройството и дейността на Комисията по заетост към ОСР, съгласно чл.9, ал.4 от Закона за насърчаване на заетостта.