Област Сливен ще кандидатства за финансиране на ремонтно-възстановителни дейности на 5 военни паметника със средства от държавния бюджет. Това бе решено на днешното заседание на Областна комисия "Военни паметници“. То се проведе в сградата на Областна администрация Сливен. Заседанието бе ръководено от областния управител Чавдар Божурски, който е председател на комисията.

Община Сливен кандидатства за ремонт на 4 паметни плочи на обща стойност близо 6 000 лева в селата Глуфишево, Горно Александрово, Мечкарево и Самуилово. Община Нова Загора предлага за финансиране ремонт на Алеята на фронтоваците в село Омарчево, който възлиза на 16 310 лева.

Кристина Алексова – старши експерт в отдел "Социални инвестиции и военно-историческо наследство“ в Министерството на отбраната, и член на комисията, посочи че годишният бюджет за цялата страна е 420 000 лева. Тя изрази надежда, че предложенията ще получат финансиране. Те бяха гласувани и ще бъдат представени за одобрение пред междуведомствената комисия с участието на експерти от Министерство на отбраната и Министерство на финансите, която определя реда за предоставяне на средствата.