Областният съвет за развитие в Добрич проведе заседание, на което единодушно е прието предложение от воеводство Люблин, Полша, за присъединяване на област Добрич към Мрежата на регионите на инициативата "Три морета“. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация - Добрич. 

Участие в работата на заседанието е взел заместник- областният управител Атанас Дучев. Пред присъстващите членове на Съвета областният управител Здравко Здравков е изложил резултатите от участието си в икономическия форум в рамките на Конгреса на местните власти на инициативата "Три морета“, провела се през месец май тази година в Полша. В резултат на установените от областния управител на Добрич контакти в Областна администрация - Добрич е постъпило писмено предложение от воеводство Люблин, Полша, за партньорство.

Предложението единодушно е одобрено и е гласувано "за“ присъединяване на област Добрич към Мрежата на регионите на инициативата "Три морета“. Предстои решението на Областен съвет за развитие да бъде представено пред Министерски съвет.