Утре от 9.00 часа, в зала "П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет, предаде репортер на "Фокус". Дневният ред на сесията включва три предложения - Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор по проект "Напреднали кръгови решения за текстилните отпадъци в Европейски общини“, чрез финансиране по Програма "Интеррег Европа 2021 – 2027“; Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, за участие в редовно общо събрание на акционерите, свикано за 29 юни (четвъртък) от 11.00 часа и определяне на становището на община Стара Загора по проектите за решения по дневния ред и Изменение на Решение № 2523 по Протокол №54/23.05.2023 г. от извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 23 май .

Рени АТАНАСОВА