Областният информационен център – Смолян организира еднодневно събитие "Споделяне на добри практики от проекти с европейско финансиране в област Смолян“, съобщиха от ОИЦ - Смолян. То ще се проведе днес, 5 декември от 10:30 часа в зала 247 на Общинска администрация – Смолян

Събитието има за цел да мотивира заинтересовани страни от Областта да споделят своя опит и идеи, да възстановят стари и да поставят началото на нови партньорства, както и да насърчи участниците да са още по-активни в осъществяване на своите идеи с европейско финансиране. В него участие ще вземат представители на общини, НПО и институции от Област Смолян, които ще разкажат за свои изпълнени проекти, които считат за иновативни, интересни и с висока добавена стойност.