На 12.06.24 г. в 19:00 часа на спешен телефон 112 е получен сигнал за изгубени две жени туристки в местност Eлинска река, землище на град Смолян, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Смолян. Незабавно към мястото е изпратен екип на районната пожарна служба. Операцията по спасяването е усложнена поради скалиста и трудно достъпна гориста местност, така и поради настъпващата нощ.

Благодарение на професионализма и усърдието на спасителите, жените са намерени около 22:30 часа. Туристките, майка и дъщеря, гражданки на Република Украйна, на 17 и 46 години, били уплашени и премръзнали, но в добро здравословно състояние и не са пострадали.

Пожарната служба в Смолян апелира, при посещение в гората да се спазват правилата за безопасност:

1. Планиране и подготовка:

- Преди да тръгнете, информирайте близки или приятели за маршрута и времето на връщане.

- Проучете района, който ще посещавате, включително възможните рискове и метеорологичните условия.

- Вземете със себе си карта, компас или GPS устройство и знайте как да ги използвате.

2. Облекло и екипировка:

- Обличайте се подходящо за времето и терена. Използвайте здрави обувки, подходящи за ходене по неравен терен.

- Носете със себе си подходящо облекло за защита от дъжд, вятър и студ.

- Винаги имайте при себе си фенерче или челник с резервни батерии.

3. Храна и вода:

- Вземете достатъчно храна и вода за целия ден, както и допълнителни запаси в случай на извънредна ситуация.

- Избягвайте консумацията на вода от реки или потоци без подходящо пречистване.

4. Навигация и маркировка:

- Следвайте маркираните пътеки и маршрути. Избягвайте отклонения от тях, особено в непознати райони.

- Използвайте карта и компас или GPS за ориентиране и редовно проверявайте позицията си.

5. Безопасност:

- Бъдете внимателни при ходене по стръмни и скалисти терени.

- Избягвайте рискови действия, като катерене по нестабилни скали или преминаване през опасни реки и водопади.

- В случай на спешност, опитайте се да останете на едно място и сигнализирайте за помощ.

6. Огън:

- Разпалването на огън е забранено, освен на специално обозначените за това места.

- Уверете се, че огънят е напълно изгасен преди да напуснете мястото. Никога не оставяйте огъня без надзор.

7. Опазване на природата:

- Изхвърляйте отпадъците си в обозначените за това места или ги вземете със себе си.

- Уважавайте природата и дивата природа. Не безпокойте животните и не унищожавайте растителността.

Следването на тези указания ще помогне за осигуряване на вашата безопасност и ще допринесе за опазването на природните забележителности за бъдещите поколения.