От учебната 2024-2025 година всички класове от начален етап (от I до IV клас) на основно образование в Средно училище за европейски езици "Св. Константин-Кирил Философ" в Русе преминават на едносменен режим на обучение (преди обед).

Това съобщиха от СУЕЕ на страницата си във Facebook, видя "Фокус".

Осигурена е възможност всички ученици, които желаят, да бъдат включени в групи за целодневна организация на учебния ден – т.нар. занималня (след обед).