Община Симитли от години провежда дългосрочна политика за социалните услуги и дейности, която се надгражда постоянно и не случайно винаги е давана за пример. В тази връзка от общината съобщиха поредната добра новина, която е насочена към водената социална политика на местно ниво.

Община Симитли спечели нов социален проект към Фонд "Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с наименование "Доставка на ново оборудване и обзавеждане на ДЦДМУ-"Слънчев ден“ - град Симитли", като средствата, които ще бъдат отпуснати са за закупуване на ново оборудване и обзавеждане, с цел предоставяне на социалната услуга, която да кореспондира с индивидуалните потребности на ползвателите, като задоволи максимално техните възможности за справяне с трудностите, свързани с тяхната реинтеграция.

В Община Симитли от 2006 година функционира Дневен център за деца и младежи с увреждания - "Слънчев ден“ - град Симитли, като държавно делегирана дейност с капацитет 24 места. Социалната услуга предлага специализирани услуги за деца и младежи с различна степен и вид на уврежданията, като целта на предоставяната социална услуга е подобряване качеството на живот на децата и техните семейства, улесняване социалното включване на децата чрез създаване на среда, стимулираща независимостта им, предлагане на услуги съобразно индивидуалните нужди на всеки, насърчаване и подкрепяне социалното и емоционално развитие на всеки потребител.

Чрез осигуряване на допълнително ново обзавеждане и оборудване, ще се разшири спектъра от предоставяните социални услуги в ДЦДМУ, ще се задоволят индивидуалните потребности, също така ще се надградят и условията на работещите и ползвателите на социалната услуга.