Във връзка с обявеното бедствено положение в населените места на територията на община Шумен (без град Шумен) кметът проф. Христо Христов издаде заповед за спиране на учебните занятия на 27 ноември, понеделник, във всички училища и детски градини в селата на общината. Няма да се движат и училищните автобуси, които превозват ученици към областния център.

Към момента обстановката на територията на община Шумен остава усложнена. 15 села все още са без електричество. След отстраняване на аварията ВиК започна да възстановява водоподаването към Шумен. Без вода все още е квартал "Мътница“.

22 машини на Автомагистрали "Черно море“ АД заедно с целия ресурс на общинските предприятия работят от 4.00 часа тази сутрин по общинската пътна мрежа и в града. Основните булеварди и главните улици са почистени. Труднопроходими остават все още част от малките улици в Шумен.

Отворени за движение и проходими при зимни условия са пътищата между селата Овчарово – Костена река, Мътница – Царев брод, Дивдядово – Мараш – Салманово и Шумен – Лозево. Продължава разчистването на пътното платно от снежните навявания, нападалите дървета и клони в направленията Шумен – Новосел, Вехтово – Друмево, Царев брод – Велино.