Немски учени и експерти в областта на горското стопанство почерпиха опит от лесовъдите на Държавно горско стопанство Плачковци, предаде кореспондент на "Фокус“. Целта на посещението бе чуждестранните специалисти да се запознаят с методите за стопанисването на букови и дъбови гори в България, на месторастения с по-сух и топъл климат от тези в Бавария.

В групата имаше представители на Факултета по горско стопанство на Мюнхенския техническия университет, Националната станция за изпитване на семенни култури в Тайзендорф, Висшето училище (институт) за горскостопански инженерни кадри във Вайнщефан, както и представители на Центъра за сътрудничество между практиката, горското стопанство и академичното образование във Фрайзинг.

Баварските учени и експерти в областта на горското стопанство останаха силно впечатлени от посетените букови гори на територията на ДГС Плачковци и Природен парк "Българка“. В края на визитата те благодариха за отзивчивостта на българските си колеги и на директора на ДГС Плачковци за изнесената беседа и за възможността да посетят елитна букова 150 годишна семенна база.