Будни граждани на Силистра сигнализираха РИОСВ-Русе за недоволството си относно възстановяването на дейността на месокомбинат "Добруджа" след 14-годишна пауза. Техните опасения са, че предприятието крие сериозен екологичен риск, особено за р. Дунав.

Копие от сигнала бе изпратено до медиите. Публикуваме го без редакторска намеса:  

Уважаеми служители на РИОСВ-Русе,


Ние, гражданите на Силистра, се обръщаме към Вас с настоящия сигнал, за да изразим нашето категорично несъгласие с инвестиционното предложение за възстановяване на дейността на месокомбинат "Добруджа“, разположено в индустриалната зона на гр. Силистра.

Настояваме за провеждане на ОВОС по законовия ред за това инвестиционно предложение.

Основания за нашето искане:

- Екологичен риск: Настояваме за стриктно спазване на законовите процедури и провеждане на ОВОС, за да се гарантира, че инвестиционното предложение не крие екологични рискове. Възможно ли е предприятие, което не е функционирало 14 години, да възобнови дейността си без да се проведе задължителна екологична оценка (ОВОС)?- Съмнения за канализацията: Според слухове, месокомбинатът може да разчита на стара и неизползвана ВИК мрежа, вместо на новоизградена канализационна система. Гражданите се опасяват, че това може да доведе до изхвърляне на мръсни води директно в река Дунав, с катастрофални последици за околната среда.- Притеснения за опазване на околната среда: Имаме сериозни опасения, че дейността на месокомбината може да доведе до замърсяване на водите и въздуха, както и до други негативни последици за околната среда.- Въздействие върху река Дунав: Съществуват сериозни опасения, че отпадъчните води от месокомбината могат да причинят потенциално замърсяване на водите в резултат на неадекватно пречистени отпадъчни води. Гражданите са притеснени, поради факти, които са били известни, преди време, когато е функционирало предприятието. Забелязвани са замърсявания на реката,в района на гр. Силистра, измиране на риба, а също и непоносими миризми.Река Дунав е важен природен ресурс и е от съществено значение да се гарантира, че дейността на месокомбината няма да го замърси и да доведе до трайни последици.

Подчертаваме, че е от изключителна важност да се гарантира 100% сигурност, че инвестиционното предложение няма да причини вреда на околната среда.

Призоваваме РИОСВ-Русе да се вслуша в нашите притеснения и да проведе ОВОС по законовия ред.

Също така, настояваме РИОСВ-Русе да осигури прозрачност в процеса на преценка на ОВОС и да предостави на обществеността възможност да се запознае с всички аспекти на инвестиционното предложение, както и с потенциалните му последици за околната среда.

Копие от настоящия сигнал ще бъде изпратено на медиите в гр. Силистра и района.

С уважение,

Граждани на Силистра