На 26 юни 2024 г. /сряда/ в 10:00 часа в зала № 109 на Окръжен съд - Варна е насрочено разпоредително заседание по повторно внесен обвинителен акт от прокуратурата за замърсяването на Варненското езеро. Известно е, че първоначалното обвинение беше върнато на Варненската окръжна прокуратура за отстраняване на допуснати съществени, но отстраними процесуални нарушения.  

От Окръжен съд - Варна съобщават, че като обвиняем пред съда на 26 юни ще се яви единствено бившия кмет на Варна Иван Портних с адв. Менко Менков. На бившия кмет на морския град е повдигнато обвинение, че като длъжностно лице, не изпълнил законовите си задължения и не положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество – обект "Трансформация на пречиствателна станция за отпадни води Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското езеро".

В резултат на деянието са последвали значителни щети за Община Варна, в размер на общо 7 520 143,76 лева. Според обвинението, Иван Портних не осъществил с грижата на добър стопанин оперативното управление, свързано с функционирането на съоръжението и не предприел в рамките на 10-годишния гаранционен срок предявяването на иск срещу изпълнителя за нарушение на изискването по проекта – тръбата на напорния тръбопровод да бъде положена на дълбочина от три метра под дъното на Варненското езеро, които обстоятелства са му станали известни с писмо на директора на ИА "Морска администрация".

Деянието представлява особено тежък случай, поради настъпилото органично замърсяване на вътрешните морски води на България в акваторията на Варненското езеро. С това той ги направил опасни за хора, животни и растения, и негодни за използването им за културно-битови, здравни и стопански цели, пише в обвинителния акт. С деянието прокуратурата сочи, че са причинени немаловажни вреди на околната среда – настъпване на значителни промени в качеството на водите в резултат на органичното замърсяване, довело до нарушаване на екологичния баланс в екосистемата, възникване на реален риск от загуба на местообитания на биологични видове, обща и цялостна екологична промяна на водния басейн за повече от една година. Наказанието за това престъпление е от 3 до 10 години затвор.

Бившият кмет е обвинен и за това, че в периода 20.08.2019 г. до 18.09.2019 г. не е информирал населението за състоянието на околната среда, съгласно изискванията на закона и е допуснал по непредпазливост органично замърсяване на Варненското езеро. За това престъпление наказанието, предвидено в НК, е лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.

Внесените в съда материали от разследването са 55 тома. Първоначално за инцидента бяха обвинени също Ботьо. Т. управител на компанията "БТ-Инженеринг" ЕООД, която е специализирана в консултантски, проектантски и инженерни услуги в сферата на околната среда и управлението на отпадъците. Обвинение бе повдигнато и на Цв. Б. от същото дружество, която е била един от членовете на Държавната приемателна комисия, установила годността за ползване на проекта "Трансформация на пречиствателна станция за отпадни води във варненския район "Аспарухово" в помпена станция и транспортиращ тръбопровод".

С постановление от март тази година прокуратурата е разделила материалите от досъдебното производство спрямо Б.Т. и Цв. Б и ги е изпратила по компетентност на Администрацията на европейските делегирани прокурори на Република България.