Над 90 милиона лева ще са инвестициите в област Видин при одобрение на концепциите за Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) от първата покана, предаде репортер на "Фокус“. Туризъм, икономическа и логистична зони, транспортна свързаност –  това са акценти в предстоящите концепции за териториални инвестиции на видинските общини, каза управителят на Областния информационен център (ОИЦ) Мариела Савков днес по време на среща с медиите. Тя допълни, че 137 участници от единадесетте общини от област Видин се се включили в информационната кампания на ОИЦ-Видин за ИТИ. По време на работните срещи с представители на общините са били обсъдени и идентифицирани допустими за изпълнение концепции за ИТИ за всяка от общините, като тези концепции капитализират местни предимства, свързани с природни и туристически забележителности, транспортна комуникативност, развитие на икономическа и логистична зони, както и селски туризъм, допълни Савкова.

На срещите е било акцентирано и на допустимите дейности за десетте селски общини и за Видин, като център за интегрирано градско развитие. Инвестициите по ИТИ за селските общини  трябва да са в сферите на туризма, енергийната ефективност, устойчивата мобилност, здравната инфраструктура, индустриалните паркове и пътищата, от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата (при доказан ефект върху територията на региона като цяло).

Община Видин е допустима за кандидатстване по ИТИ само за меки мерки, подчерта Мариела Савкова, като от заделения бюджет на общината по Приоритетна ос 1 от Програмата за развитие на регионите (ПРР) - 60 494 913 лв., 30% може да ползва за участие в партньорства за изпълнение на концепции за ИТИ (Приоритетна ос 2 от ПРР).

Експертът Цветомир Ценков информира че над 90 милиона лева ще са инвестициите в област Видин при одобрение на четирите концепции за ИТИ от първата покана. За сравнение, всички средства от ЕС, привлечени в областта от 2007 година насам, са 367 810 661 лева. Предстоящите концепции на видинските общини ще донесат не само нови десетки милиони в икономиката и цялостното развитие на региона, но и ще отговорят на най-належащите и важни потребности на местните общности в единадесетте общини, посочи експертът.

Преди обявяването на втората покана за Интегрираните териториални инвестиции, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе и допълнително, специално информационно събитие за всички потенциални бенефициенти в най-голямата община от областта – Видин. Целта е да бъдат привлечени към активност по ИТИ максимално широк кръг от заинтересовани страни от местната общност.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските фондове при споделено управление, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление.