Кметът д-р Цветан Ценков и заместник-кметът Борислава Борисова връчиха днес трудовите договори на назначените на работа в рамките на проекта. Събитието се проведе в залата на Общинския съвет, съобщиха от Община Видин.

Д-р Ценков заяви, че усилията на общинското ръководство са насочени към осигуряване на възможности за трудова заетост.

"Община Видин продължава да се бори за всеки един наш съгражданин, който е в тежко положение, с невъзможност да си намери работа. И този проект, по който днес ще подпишат договори над 65 човека, дава глътка въздух на Вашите семейства. Отделно от това и две нови фабрики ще бъдат открити и там се очакват няколкостотин работни места" – каза видинският кмет. Той пожела здраве, успешна и ползотворна работа на наетите хора.

Заместник-кметът Борисова, която е и ръководител на проекта, представи подробна информация за дейностите по него.

"Основната цел на проект "Грижа в дома в Община Видин" е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и такива с увреждания, като по този начин се защитава общественият интерес и се отговаря на нуждите на населението", каза Борисова.

По проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на над 301 лица. Предлаганите услуги са следните:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;

- Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

- Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с психолог, диетолог и други специалисти при необходимост.

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени координатор, социални работници, психолози, медицински сестри, домашни помощници и други. Всички служители, предоставящи услугите, ще преминат обучение.

След представянето на проекта бяха връчени и самите трудови договори.