През месец март 2024 г. Дирекция "Инспекция по труда“ Смолян е извършила 75 броя проверки, при които е констатирала общо 235 броя нарушения на нормативните актове на трудовото законодателство, от които най-много са тези по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд. Това съобщи за "Фокус“ инж. Емилия Даракчиева – директор на Инспекцията. "И през този месец бяха извършвани проверки предимно на хотели, ресторанти и питейни заведения в зимните курорти Пампорово и Чепеларе. Акцент при проверките, освен превенция на недекларирания труд и контрол по спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда, е още законосъобразното наемане на граждани на трети държави и на непълнолетни лица, както и осигуряването на здраве и безопасност при работа“, поясни инж. Даракчиева.

Тя отбеляза, че в зимните курорти Пампорово и Чепеларе в периода 01.12.2023 г. – 01.04.2024 г., Дирекцията е извършила 100 проверки, при които е установила 457 броя нарушения. Съставени 17 акта за установено административно нарушение, от които 10 бр. за работа без трудов договор.

"Предвид раздвижването на пазара на труда и засиленото търсене на работна ръка за сезонна заетост Главна инспекция по труда напомня, че се повишава рискът от злоупотреби с трудовите права. Сключеният писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, гарантира в най-пълна степен правата и на работещите, и на работодателите.

Работниците трябва да знаят, че трудовият договор се сключва преди постъпване на работа. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението, с което той е регистриран в НАП, както и длъжностна характеристика“, уточни инж. Даракчиева.

Работодателят няма право да допуска до работното място работник преди да е регистрирал в НАП трудовия му договор. За да бъдат защитени трудовите права на работниците и служителите, следва те да не се съгласяват да работят при условия, договорени устно. Трябва също да подават сигнали, докато са още на работните си места и може да бъде установено безспорно, че полагат труд без сключен трудов договор. В Инспекцията по труда често постъпват сигнали от работници, които са работили без трудов договор и не им е платено, след като са освободени. В тези случаи контролните органи на Агенцията са възпрепятствани да се възползват от правомощията си да обявят съществуване на трудовото правоотношение. Друга практика е при прекратяване на трудовото правоотношение да не се изплаща част от възнаграждението, която е договорена устно. В тези случаи поради липса на писмени доказателства, че сумата е дължима, работодателят не може да бъде задължен да я изплати, посочи директорът на Инспекцията.

Работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв., като това нарушение е основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки.

Инспекцията по труда апелира при нарушаване на трудовите права работещите да подават сигнали своевременно – докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. Сигнали могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/. Повече информация е публикувана в секцията "Административно обслужване“, рубрика "Център за административно обслужване“, каза още инж. Даракчиева.