Над 650 проверени обекти за добив на дървесина от горските служители на

територията на СЗДП

Над 2 200 проверки в държавните горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие, са осъществени през месец май.

Проверени са 658 обекта за добив на дървесина, 963 превозни средства, 7 ловци и 14 риболовци. Инспектирани са и 627 други физически лица, пребивавали в държавните гори за периода. Разкрити са 26 нарушения на Закона за горите, за които са съставени Актове за установяване на административно нарушение.

Горските служители са констатирали над 31 пр.куб. м незаконно добита дървесина. Конфискувани са 15,5 пр.куб.м дърва за огрев, едно моторно превозно средство, два моторни триона, едно незаконно притежавано оръжие и 1 бр. друг вид боеприпас.