Ясни са резултатите от третото основно класиране (20 юни 2024 г.) за прием в детските заведения за учебната 2024/2025 година. Обявените места бяха 804 общо – 394 за яслените групи, 204 за първа възрастова група, 121 – за втора, 41 за трета група и 44 за четвърта възрастова група.

В класирането взеха участие 1754 деца. От тях 1295 са децата, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 310, във втора 75 деца, в трета група кандидатстваха 46 деца и съответно 28 деца в четвърта възрастова група. Класирани са 527 деца – 394 в яслените групи, 73 в първа, 29 във втора, 20 в трета и 11 деца в четвърта възрастова група.

Вече са класирани общо 2513 деца за новата първа възрастова група (деца, родени през 2021 г.). Все още има деца за първа група, които кандидатстват за точно определени детски заведения и не са приети, поради недостиг на места в най-желаните детски градини. След настоящото класиране на 20 юни са останали незаети 131 места за първа възрастова група. При подаване на заявления за следващите класирания родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, като могат да се ориентират и към съседните административни райони. Въпреки по-малкия брой събрани точки за тях, шансовете за прием са големи при наличие на места.

На предстоящите класирания ще има обявени повече свободни места за яслените групи, така че ще бъдат осигурени и желаещите от тази възрастова група – необходимо е само 3-годишните да постъпят през септември в детските градини.

На сесията на Общински съвет - Пловдив, проведена на 11.06.2024 г., беше прието предложението за завишаване на броя на децата с до три в група. Тези допълнителни места ще бъдат обявени в срок до 1 юли (включително) за следващото класиране. Крайната дата за подаване на заявления в детските заведения е до 5.07.2024 г, а по интернет – 8.07.2024 г. Резултатите ще бъдат обявени на 9 юли.

По-подробна информация родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система за прием на адрес https://dz-priem.plovdiv.bg/