Над 23 000 данъкоплатци са посетили салона за обслужване на клиенти в териториална дирекция на НАП Велико Търново от началото на 2023 година, съобщават за "Фокус“ от данъчната институция. От там уточняват и, че потребителите им са с 4 000 повече в сравнение със същия период на миналата година. 4 500 от тях са потърсили помощ в изясняването на здравноосигурителния си статус и са поискали удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права.

Здравната вноска за гражданите, които сами внасят задължителните си здравни осигуровки и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, е в размер на 28,40 лева, припомнят от НАП в старата столица.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Здравноосигурителните права на гражданите се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите права се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.

Над 7 000 клиенти са посетили НАП в старопрестолния град, за да подадат данъчни и осигурителни декларации, уведомления за трудови договори и да платят публичните си задължения чрез ПОС терминал.

Между 5 и 8 минути са били необходими за обслужването на един клиент, в което се включва и времето за изчакване, посочват от териториалната дирекция.