Първа копка по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона - IV етап" се проведе във Видин. С откриваща пресконференция и церемония "първа копка" символично бе дадено началото на дейностите по четвъртия етап на проекта, съобщиха от Общината.

В пресконференцията, която се проведе в залата на Общински съвет – Видин, взеха участие Светослав Скорчев, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата; инж. Денислав Стаменов – старши експерт "Улична и пътна мрежа" и ръководител на проекта; Златомир Филипов – представител на фирмата изпълнител "ПСТ-Видин" ЕООД; Боряна Георгиева от отдел "Северозападен район" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други.

Денислав Стаменов запозна присъстващите с основните дейности по проекта и очакваните резултати.

"Главната цел е да се насърчи балансираното и устойчиво градско развитие чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Видин", заяви той.

С реализацията на проекта ще се обнови участъкът от Младежкия дом до Спортна зала "Фестивална", по чието протежение са концентрирани сгради с важни административни и обществени функции.

По-късно пред Спортната зала се проведе и официалната церемония "първа копка". Скорчев коментира пред присъстващите и меди“,ите, че това е дългоочакван ремонт, който ще промени облика на пешеходната зона и в тази част на Видин. Той пожела успех на фирмата изпълнител и увери, че от страна на Общината ще се осъществява стриктен контрол.

Златомир Филипов обяви, че ще се направи всичко възможно дейностите да приключат в срок. Той подчерта, че ще бъде осигурено безпрепятственото преминаване на пешеходците до сградите и обектите в зоната на ремонтните работи.

Общата стойност на проекта е 1 330 630,38 лева, от които европейско съфинансиране 979 959,97 лева, национално – 172 934,10 лева и собствено – 177 736,31 лева. Срокът за изпълнение е 36 месеца, до 31.12.2023 г.

Проектът се осъществява по Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2024-2020-Видин" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.