Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2016 година деца, че крайният срок за подаване на заявления онлайн за участие в първото класиране за прием на децата им в първи клас за учебната 2023/2024 година е 31.05.2023 година (до 23:59 часа). За подаване на заявления на хартиен носител в училището по първо желание срокът е 30.05.2023 г.

В електронната система са заложени редица проверки още при подаване на заявленията и родителите следва да следят всички съобщения, за да не бъдат допуснати неточности. При необходимост от промени във вече подадени заявления, следва да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото.

Проверка в електронната система показва, че към момента все още има заявления със статус "чернова“. Тези заявления няма да участват в класирането, ако родителите не ги довършат до статус "подадено“. Ако има родители от други населени места, които са въвели чернови, но са се отказали от кандидатстване в общинско училище в град Пловдив, то препоръката е да анулират тези заявления.

Обявените свободни места са общо 3423 за 146 паралелки в 45-те общински училища в град Пловдив, в които има прием в първи клас. ОУ "Душо Хаджидеков“ има две сгради и приемът в тях е за всяка от сградите поотделно. В 4 училища има паралелки по Монтесори и приемът за тях е отделен от приема в останалите паралелки – това са СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ в район "Западен“, ОУ "Екзарх Антим I“ в район "Централен“, СУ "К. Величков“ в район "Южен“ и СУ "Св. Седмочисленици“ в район "Тракия“. По предварителни анализи местата са достатъчни за всички кандидатстващи деца.

За улеснение на родителите в системата е предвидена функционалност, чрез която те могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто "чакащи класиране“ на интернет страницата на електронната система за прием priem.plovdiv.bg.

Резултатите от класирането ще бъдат ясни към 9:00 часа на 02.06.2023 г.