Съгласно уведомително писмо от Железопътна секция Враца (ЖПС Враца), на територията на Община Видин ще се проведе наземно третиране с хербицид (препарат НАСА ТАФ) срещу плевели, който не е токсичен за пчели.

Пръскането ще бъде извършено по следния график:

Пръскането ще се преустановява шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

В писмото от ЖПС Враца се посочва, че активното вещество е 360 г/л глифозат, дата на производство месец декември 2023 г.

При лоши метеорологични условия графикът подлежи на промяна.