Регионален дискусионен форум на тема "Туризъм и икономика – традиции, настояще и бъдеще“ ще се проведе в Ловеч на 19 юни. Организатори са Българската асоциация за туризъм, Община Ловеч и Асоциацията на българските градове и региони. Поканени за участие са общините на територията на Старопланинския туристически район, браншовите организации и други, имащи отношение към туризма.

Целта е да бъдат подпомогнати общините в прилагането на визията, стратегията и програмите на Министерството на туризма за създаването на силен туристически бранд "България“.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков ще представи туризма в общината и инвестиционните намерения за неговото развитие. С визията за стратегическо развитие на туристическия район "Стара планина“ ще запознаят преподавателите от катедра "Икономика на туризма“ към УНСС проф. д-р Мариана Янева, проф. д-р Еленита Великова и гл. ас. д-р Светослав Калейчев. Перспективите за изграждане на висококачествен и разпознаваем бранд в туризма и свързаните с тях предизвикателства пред браншовите организации ще изложи председателят на Българската асоциация за туризъм Ивелин Кичуков.

Форумът ще се проведе в конферентната зала на Младежкия дом, започва в 10:00 ч.